Vývojáři bodují

V období od 24.5.2024 do 31.5.2024 probíhala celostátní soutěž HAXAGON Skirmish, která je zaměřena na IT a kybernetickou bezpečnost. Soutěže se v celé ČR zúčastnilo 1141 žáků z celkem 224 středních škol. Ve Zlínském kraji pak 97 žáků z celkem 22 středních škol.


Přes velkou účast se naši studenti umístili na krásných místech:

Tobiáš Ondra (3.C) skončil v ČR na 27. místě, v našem kraji byl 3.

Samuel Huf (2.C) byl v ČR na 205. místě, v našem kraji byl 20.

Jan Zedník (3.C) v ČR obsadil 542. místo, ve Zlínském kraji pak 49.


Do celostátního nikdo bohužel nepostoupil, ale třeba se jim to podaří v příštím ročníku. Jelikož žáci neměli mnoho času na přípravu, jde rozhodně o velký úspěch!

K dispozici jsou i tabulkové hodnoty naší školy, kde je potřeba brát v potaz, že jde o srovnání celkového počtu bodů všech žáků dané školy. U nás se tedy bodový zisk počítal ze tří uchazečů, ale jinde se jich zúčastnilo více jak třicet, a přesto jsou v tabulce pod námi. Naše škola v ČR skončila na 33. místě a v kraji 5.

Žákům gratulujeme a děkujeme, že nás v soutěžích reprezentují!