Není gradient jako Gradient!

Gradient je diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole. ... Pokud tomu taky nerozumíte, přečtěte si raději náš školní časopis Gradient. Nové číslo právě vyšlo!