Distanční výuka

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Zlínského kraje spočívající v:
Omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
- povinné školní docházky;
- praktického vyučování a praktické přípravy;
- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
- praktických škol jednoletých a dvouletých.