Balíček pro Naději

Společně jsme ve škole přemýšleli, jakým způsobem bychom mohli alespoň trochu pomoci těm, kteří se nyní nacházejí v náročné životní nebo pracovní situaci.
Rozhodli jsme se, že podpoříme zaměstnance, kteří se dlouhodobě v nelehkých podmínkách starají o naše seniory. Vzhledem k velké časové, fyzické a psychické náročnosti každodenní péče o klienty jsou často na konci svých sil. Proto jsme ve škole vyhlásili sbírku "Balíček pro zaměstnance Naděje - domova pro seniory". Naši učitelé, žáci i jejich rodiče se ke sbírce připojili. Věříme, že alespoň malá svačina během dlouhé směny pomůže zaměstnancům Naděje načerpat nové síly, a přejeme jim, aby oni i jejich klienti prožili ve zdraví nadcházející vánoční čas a měli hodně sil do další práce.