Pedagogové

Složení pedagogického týmu se u nás dá rozdělit na stálé pedagogy povinných předmětů dle středoškolských osnov a na pedagogy odborných oborových předmětů z řad profesionálů podnikajících v příbuzných oborech v ČR a zahraničí. V této sekci si Vám dovolujeme představit stálé pedagogy a pracovní tým školy.

Mgr. Martina Růžičková

Ředitelka

email:reditel@creativehill.cz

Základy společenských věd
Mgr. Lenka Titěrová, A.Div.

Zástupkyně ředitelky

email:lenka.titerova@creativehill.cz

Anglický jazyk
Ing. Adam Němec

1.C

email: adam.nemec@creativehill.cz

Úvod do programování
Programování v jazyce Java
Programování v jazyce PHP
Programování 3D her
Ateliér programování 3D her
Ateliér multimediálních aplikací
Základy robotiky
Programování 2D her

Ing. Jana Klinkovská

4.A

email: jana.klinkovska@creativehill.cz

Základy mediální výchovy
Fyzika
Chemie
Ekologie

Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Vedoucí oboru VMA

email:jaromir.svejda@creativehill.cz

JavaScript
Ateliér mobilních aplikací
Databáze a programování MySQL
Počítačové sítě LAN, WAN
Laboratoře hardwaru
Softwarové inženýrství
Programovací jazyk C++
Objektová databáze a BigData

Mgr. Barbora Ilčíková

2.A

email:barbora.ilcikova@creativehill.cz

Aplikace Adobe Photoshop
Počítačová grafika
Ateliér multimediální 2D tvorby
Tělesná výchova

Ing. Martina Malaníková

4.B

email: martina.vaculikova@creativehill.cz

Úvod do programování WWW stránek
Základy informatiky
Redakční systémy
Internet, elektronická komunikace a soclální sítě
Bezpečnost informačních systémů
MgA. Hana Háblová, Dis.

3.B

email: hana.hablova@creativehill.cz

Výtvarná příprava
PísmoMgr. Raisa Pavelová

email:raisa.pavelova@creativehill.cz

Dějiny výtvarné kultury
Teorie umění a analýza uměleckých dělMgr. Jarmila Sýkorová

2.B

email:jarmila.sykorova@creativehill.cz

Matematika
Seminář z matematikyMgA. Zdeněk Krupa

email: zdenek.krupa@creativehill.cz

Úvod do audiovize
Praktická analýza AVD
Dějiny filmu


Robin Lipo

email: robin.lipo@creativehill.cz

Realizace nestandardních scén
Ing. Pavla Mičková

email:pavla.mickova@creativehill.cz

Marketing a teorie reklamy
Základy účetnictví a podnikání v oblasti multimédiíIng. Petra Hanáková

email:petra.hanakova@creativehill.cz

Ekonomie
Marketing a teorie reklamyMgA. Vít Přibyla

email: vit.pribyla@creativehill.cz

Zvuková složka multimediálního díla
Mgr. Miroslava Stengerová

email: miroslava.stengerova@creativehill.cz

Německý jazyk
Tělesná výchovaMgA. Adéla Kukalová

email:adela.kovarova@creativehill.cz

Animace
Ivan Štrobl

email:ivan.strobl@creativehill.cz

Animace
MgA. Sabina Psotková

email: sabina.psotkova@creativehill.cz

Adobe Photoshop
Bc. Michal Kmiť

email: michal.kmit@creativehill.cz

Multimediální tvorba 3D
Ateliér multimediální 3D tvorbyMgA. Martin Marek

Vedoucí oboru MT

email:martin.marek@creativehill.cz

Režie a scenáristika AVD
Produkce
Dějiny filmu
Ateliér fiilmové tvorby
Úvod do technologie tvorby AVD
Triková tvorbaMgr. Ondřej Plaček

email:ondrej.placek@creativehill.cz

Tělesná výchova
MgA. Michal Marek

email: michal.marek@creativehill.cz

Multimediální tvorba 3D
Mgr. Renáta Mezihoráková

1.B

email: renata.mezihorakova@creativehill.cz

Anglický jazyk
MgA. Milan Mrázek, Dis.

email:milan.mrazek@creativehill.cz

Ateliér - kamerová cvičení
Kamera AVDMgr. Tereza Valíková

1.A

email:tereza.valikova@creativehill.cz

Český jazyk a literatura
Seminář z českého jazyka
Anglický jazyk


Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Metodik prevence 3.A

email: blahoslav.fajmon@creativehill.cz

Základy společenských věd
Seminář společenských vědMgA. Jonáš Vacek

email: jonas.vacek@creativehill.cz

Ateliér mediální tvorby
Ateliér filmové tvorby
Tělesná výchova


Mgr. Václav Talaš

email:vaclav.talas@creativehill.cz

Tělesná výchova
Mgr. Zuzana Teličková

email:zuzana.telickova@creativehill.cz

Anglický jazyk
Mgr. Milena Uhrovičová

email: milena.uhrovicova@creativehill.cz

Český jazyk a literatura
DějepisBc. Martin Davidov

email: martin.davidov@creativehill.cz

Ateliér fotografie
MgA. Daniel Krcha

email:daniel.krcha@creativehill.cz

Střih AVD
Úvod do střihu AVD