Stravování

Přestože nedisponujeme vlastní školní jídelnou, mají naši studenti možnost objednávání obědů v nových a moderních prostorách kavárny v budově Filmového uzlu, která přímo sousedí se školou. Výběr je ze tří jídel, z nichž většinou alespoň jedno bývá bezmasé.