Kritéria přijetí

Podmínky a kritéria talentových a přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019 jsou uvedeny v přílohách pro jednotlivá zaměření.

Předpokládaný počet přijímaných žáků oboru mediální tvorba je 20. Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v audiovizuálních soutěžích, které budou rozhodující pro přijetí uchazeče.

Předpokládaný počet přijímaných žáků oboru grafický design je 20. Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v grafických soutěžích, dále za absolvování ZUŠ výtvarného nebo grafického zaměření se známkami výborný a chvalitebný.

Předpokládaný počet přijímaných žáků oboru vývoj multimediálních aplikací je 20. Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v počítačových soutěžích, které budou rozhodující pro přijetí uchazeče.