Projekty školy

Erasmus+

Projekt Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) je zaměřen na vzdělávání pedagogů formou absolvování zahraničních kurzů. V projektu jsou naplánovány tři mobility pro tři pedagogické pracovníky. Cíle projektu jsou zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zavádění nových metod do výuky a zdokonalení vedení a řízení školy.Projekt 3Ducation Through Cultural Voyages (2017-1-CZ01-KA219-035595_1) je partnerství mezi čtyřmi evropskými školami (Česká republika, Řecko, Bulharsko, Německo). Naše škola je koordinátorem projektu, jehož hlavním cílem je vytvořit 3D znalostní dobrodružnou hru v programu Unity. Části hry budou realizovány ve virtuální realitě. Při vytváření této hry žáci prozkoumají, vyhledají a osvojí si znalosti z mnoha různých oborů (ICT, umění, věda, historie, jazyk atd.) a budou zkoumat historii své vlastní země i historii jiných zemí. Nedílnou součástí je vytvoření mezinárodních žákovských týmů, které budou odpovídat za jednotlivé části v celém procesu vývoje hry.
Projekt Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) je první mezinárodní projekt realizován v naší střední škole. Cíle projektu byly nastaveny tak, aby vedly k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace a zaměřovaly se na zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zavádění nových metod do výuky a vytvoření kvalitní spolupráce mezi školami na evropské a mezinárodní úrovni. V rámci projektu proběhlo šest mobilit třech pedagogických pracovníků. Tři kurzy byly zaměřeny na zlepšení jazykových dovedností. Další kurzy se týkaly metody CLIL, inovativních výukových metod a projektového managementu ve školním vzdělávání. Po absolvování kurzů proběhla diseminace prostřednictvím workshopů, ukázkových hodin a webových stránek s výukovými materiály – www.projekty-creativehill.cz.