Proč si vybrat naši školu

IMG 4318

Jasné budoucí uplatnění: Oblast multimédií je dynamicky rozvíjející se segment s perspektivním uplatněním na trhu práce. Podle odborných průzkumů absolventi tohoto studia najdou okamžitě zaměstnání bez přehánění po celém světě. Důraz je kladen na využití nejnovějších počítačových technologií.

Škola s navazujícím vysokoškolským studiem: Naše škola spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Masarykovou univerzitou v Brně, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze a Vysokou školou múzických umění v Bratislavě. Ve škole probíhají workshopy s pedagogy z těchto škol a studenti jsou připravováni přímo pro konkrétní studijní obory.

Jsme partnerskou školou a dlouhodobě spolupracujeme s autorizovaným zkouškovým centrem Lingua Centrum.

Osobnostně sociální rozvoj žáků

Naše škola má dva základní pilíře, na kterých staví své působení. Jedním je kvalitní vzdělávání a druhým zvýšený fokus na osobnostně sociální rozvoj žáků. K budování druhého pilíře používáme několik nástrojů:
1/ Tutoring – nejméně půl roku se jednotlivým žákům osobně věnují tutoři. Záměrem tutoringových setkání je podpora a rozvoj žáků a budování dobrého školního klimatu.
2/ Seminář společenských věd, kde prakticky využíváme různé metody k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků.
A společně pracujeme na tom, aby se žáci během let, která tráví ve škole, přiblížili k nastavenému profilu žáka naší školy.

Zázemí

Škola na celkové ploše 2800 m2 disponuje 5 počítačovými učebnami, 2 ateliéry, kinosálem, studovnou, tělocvičnou. Studenti mohou využít ve svém volném čase stůl na stolní tenis, biliard, stolní fotbálek.

Tablo 4b 2018 03

Stravování

Přestože nedisponujeme vlastní školní jídelnou, mají naši studenti možnost objednávání obědů v nových a moderních prostorách kavárny v budově Filmového uzlu, která přímo sousedí se školou. Výběr je ze tří jídel, z nichž většinou alespoň jedno bývá bezmasé.

Ubytování

Naše škola směřuje svůj marketing na získávání studentů z celé ČR a Slovenska. Žáci ze vzdálenějších míst mají možnost ubytování v Domově mládeže Střední průmyslové školy polytechnické v centru města Zlína. Plně splňuje dnešní standardy ubytování, včetně stravování. Nabízí rovněž široké zázemí pro využití volného času. Vzdálenost od školy je cca 12 min. městskou hromadnou dopravou.