Erasmus+

Logo EU

09/2019 – 08/2021

Projekt VR Science Lab (2019-1-CZ01-KA229-061116) je spolupráce pěti škol z České republiky, Rumunska, Chorvatska, Turecka a Španělska. Cílem projektu je vytvoření vědecké laboratoře ve virtuální realitě a vytvoření výukových plánů pro široké využití v předmětech chemie a fyzika.
Myšlenkou vývoje laboratoře je mít studentské týmy, které budou plnit úkoly potřebné pro jeho vytvoření. Tyto týmy budou složeny ze studentů z každé země. Mezi setkáními mobility budou týmy stále pracovat na svých úkolech pomocí různých možností komunikace a sdílení dat (eTwinning, webová stránka projektu…).
Jako nejrelevantnější specifikujeme následující obecné cíle našeho projektu:
• zlepšit úroveň klíčových schopností a dovedností (IKT)
• zvýšit zájem o vědu a technologii
• používat přístup STEM
• vyměňovat si pedagogické zkušenosti a zajistit profesní rozvoj učitele
• posílit evropský pocit identity a zdokonalit anglický jazyk
• posílit mezinárodní spolupráci
• podporovat modernizaci vzdělávání
• zvýšit příležitosti pro mobilitu mladých studentů ve vzdělávání
Chceme připravit výsledky projektu, které lze šířit a používat, a to jak v zúčastněných školách, tak v dalších, které by mohly používat učební materiály nebo pracovní postupy.

09/2019 – 08/2020

Projekt STEAM na Creative Hill (2019-1-CZ01-KA101-060156) je dalším krokem k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace. V projektu jsou naplánovány čtyři mobility pro čtyři pedagogické pracovníky. Tyto mobility pomohou splnit následující cíle:
• zvýšení jazykových kompetencí učitelů
• zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků
• zavádění nových metod do výuky (multidisciplinární přístup, STEAM, tandemová výuka)
• spolupráce učitelů

12/2018 – 12/2019

Projekt Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) je zaměřen na vzdělávání pedagogů formou absolvování zahraničních kurzů. V projektu jsou naplánovány tři mobility pro tři pedagogické pracovníky. Cílem projektu je zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zavádění nových metod do výuky a zdokonalení vedení a řízení školy.

09/2018 – 06/2019

Projekt 3Ducation Through Cultural Voyages (2017-1-CZ01-KA219-035595_1) je partnerství mezi čtyřmi evropskými školami (Česká republika, Řecko, Bulharsko, Německo). Naše škola je koordinátorem projektu, jehož hlavním cílem je vytvořit 3D znalostní dobrodružnou hru v programu Unity. Části hry budou realizovány ve virtuální realitě. Při vytváření této hry žáci prozkoumají, vyhledají a osvojí si znalosti z mnoha různých oborů (ICT, umění, věda, historie, jazyk atd.) a budou zkoumat historii své vlastní země i historii jiných zemí. Nedílnou součástí je vytvoření mezinárodních žákovských týmů, které budou odpovídat za jednotlivé části v celém procesu vývoje hry. Více informací na www.a-maze-in.eu.

10/2017 – 12/2018

Projekt Krok do Evropy (2017-1-CZ01-KA101-034920) je první mezinárodní projekt realizovaný v naší střední škole. Cíle projektu byly nastaveny tak, aby vedly k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace a zaměřovaly se na zvýšení jazykových kompetencí učitelů, zavádění nových metod do výuky a vytvoření kvalitní spolupráce mezi školami na evropské a mezinárodní úrovni. V rámci projektu proběhlo šest mobilit tří pedagogických pracovníků. Tři kurzy byly zaměřeny na zlepšení jazykových dovedností. Další kurzy se týkaly metody CLIL, inovativních výukových metod a projektového managementu ve školním vzdělávání. Po absolvování kurzů proběhla diseminace prostřednictvím workshopů, ukázkových hodin a webových stránek s výukovými materiály – www.projekty-creativehill.cz.