Mediální tvorba

Filmová tvorba / Produkce / Reportážní činnost TV, rádio / Reklamní spot / Videoklip / Producentství / Asistentské profese AVD / Marketing mediální tvorby / Umělecká fotografie.

Představení oboru

Výuka v oboru Mediální tvorba připraví studenta teoreticky i prakticky na běžnou praxi v oblasti televizní, filmové a reklamní tvorby. V průběhu studia získávají studenti znalosti a dovednosti ve všech hlavních oblastech tvorby audiovizuálních děl - produkci, režii, scenáristice, kameře, střihu a zvuku.

Během čtyř let si každý student projde všemi profesemi a osvojí si základní tvůrčí principy výroby animace, reportáže, hraného filmu, sekvenčně snímaného pořadu, dokumentárního filmu, reklamy a produktového videa. Teoretické znalosti uplatňují v praktických cvičeních v ateliérové výuce při práci ve štábech i na samostatných cvičeních, při kterých využívají zázemí filmového ateliéru a bohatého moderního technologického vybavení školy. Studenti jsou vzděláváni a vedeni pedagogy, kteří jsou aktivně zapojení do praxe. Součástí výuky jsou přednášky špičkových odborníků a praktické workshopy, doplňující běžný rámec výuky (například workshop práce s hercem). Praktická výuka je spojena s praxí, studenti mají bohaté možnosti vyzkoušet si, jak obstojí na trhu práce při zakázkové výrobě audiovizuálních děl pro reálné klienty.

Příklady oborových předmětů

  • Ateliér fotografie
  • Zvuková složka AVD
  • Režie AVD
  • Ateliér výroby: film, reklama, videoklip
  • Kamerová cvičení
  • Dějiny výtvarné kultury
  • Základy produkce a producenství
  • Estetika
  • Dramaturgie a scénaristika

Mezi bývalé absolventy studio VOŠ filmové patří čerstvý držitel evropského Oscara režisér Tomáš Luňák, který tak úspěšně debutoval s filmem Alois Nebel.

Studenti se vzdělávají nejen v teorii a technologii oboru, pro rozvoj umělecké osobnosti je nezbytná znalost filmové historie od vzniku kinematografie po současný film, stejně tak znalost dějin výtvarného umění. Absolvent studia oboru Mediální tvorba je připravený k vysokoškolskému studiu v daném oboru a zároveň je ihned uplatnitelný v praxi zejména v asistentských štábových profesích, ale i jako samostatný tvůrce krátkých audiovizuálních děl.