Wifi: studenti

Výsledky talentových zkoušek

Na stránkách školy v sekci Pro uchazeče - výsledky přijímacího řízení můžete naleznout výsledky talentových zkoušek. Ředitelka školy, dle zákona, zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. do 15. února 2019.