Wifi: studenti

Odevzdávání prací k talentovým zkouškám

Domácí práce k talentovým zkouškám (vyjma zaměření Multimédia a design) je možné zasílat poštou v termínu nejpozději do 18.12.2018. Osobně mohou být doručeny v tomto roce nejpozději do 21.12.2018 do 13.30 hod. , dále pak 2.1.2019 do 15.00 hod.