Wifi: studenti

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou dne 26. 11. 2018  - 1. a 2. ročník od 16.00 hodin, 3. a 4. ročník od 17.00 hodin.

Na pohovory k jednotlivým vyučujícím je možné chodit od 15.00 hodin, nejlépe však po domluvě s daným pedagogem.

 

Žádáme rodiče, aby nevjížděli automobily do areálu školy.

Již proběhlo!!!